Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania informacji umożliwiających identyfikację osoby, przesłanych przez użytkownika lub uzyskanych w inny sposób w związku z powiązaną aplikacją („aplikacja”). Aplikacja jest dostarczana przez firmę Asco Inwest Sp. z o.o. korzystając ze strony internetowej pod adresem www.ascoinwest.pl Za pomocą lub w inny sposób uzyskując dostęp do Aplikacji, potwierdzasz akceptujesz praktyki i zasady określone w niniejszym Oświadczeniu o prywatności.

Zbieramy następujące rodzaje informacji od naszych użytkowników:

Dane osobowe, które nam przekazujesz:

Możemy otrzymywać i przechowywać wszelkie informacje przesłane do aplikacji. Rodzaje gromadzonych danych osobowych mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, adres IP, dane przeglądarki, nazwę użytkownika, dane demograficzne i wszelkie inne informacje niezbędne do świadczenia usług aplikacji.

Dane osobowe zbierane automatycznie: Podczas interakcji z aplikacją otrzymujemy i przechowujemy pewne rodzaje informacji związanych z użytkowaniem. Na przykład Asco Inwest Sp. z o.o. może automatycznie odbierać i rejestrować informacje dotyczące adresu IP komputera, informacji o przeglądarce, identyfikatora użytkownika Facebooka, statusu strony na Facebooku i adresów URL, do których można uzyskać dostęp. Informacje takie mogą być udostępniane łącznie naszym partnerom w formie zbiorczej (nieosobowej).

W JAKI SPOSÓB Asco Inwest Sp. z o.o. WYKORZYSTUJE INFORMACJE ZBIORCZE?

Asco Inwest Sp. z o.o. wykorzystuje informacje opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wewnętrznie – do analizowania, rozwijania i ulepszania swoich produktów i usług oraz zewnętrznie – jak określono poniżej w części „Czy Asco Inwest Sp. z o.o. udostępnia dowolne dane osobowe, które gromadzi”.

CZY Asco Inwest Sp. z o.o. UDOSTĘPNIA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE OSOBISTE, KTÓRE OTRZYMUJE?

Dane osobowe o naszych użytkownikach stanowią integralną część naszej działalności. Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy nikomu Twoich danych osobowych. 

Niniejszym wyrażasz zgodę na dzielenie się danymi osobowymi dla powyższych celów. 

Ochrona firmy Asco Inwest Sp. z o.o.: Możemy ujawniać dane osobowe, gdy w dobrej wierze uważamy, że ich zwolnienie jest konieczne w celu przestrzegania prawa; egzekwować lub stosować nasze warunki użytkowania i inne umowy; lub chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Asco Inwest Sp. z o.o., naszych pracowników, naszych użytkowników lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Za zgodą użytkownika: z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, otrzymasz powiadomienie, kiedy Twoje dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim, i będą w stanie uniemożliwić udostępnianie tych informacji.

WARUNKI UŻYTKOWANIA.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać lub w inny sposób uzyskać dostęp do aplikacji, Twoje wykorzystanie / dostęp i ewentualne spory dotyczące prywatności podlegają niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności i naszym Warunkom korzystania, w tym ograniczeniom dotyczącym odszkodowań, arbitrażowi sporów i zastosowania prawa RP.

JAKIE OSOBISTE INFORMACJE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ?

Asco Inwest Sp. z o.o. umożliwia dostęp do następujących informacji o Tobie w celu przeglądania, a w niektórych sytuacjach, aktualizacji tych informacji. Ta lista może ulec zmianie w przypadku zmiany witryny.

– Informacje o koncie i profilu użytkownika

– Adres e-mail użytkownika, 

– Informacje o profilu na Facebooku, jeśli dotyczy

– Preferencje użytkownika

– Dane specyficzne dla aplikacji

CZY DZIECI KORZYSTAJĄ Z APLIKACJI?

Nasza strona i usługi dostępne za pośrednictwem Asco Inwest Sp. z o.o. nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Mixtus Katarzyna Stolarczyk nie gromadzi świadomie ani konkretnie informacji o dzieciach poniżej 13 roku życia.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Mixtus Katarzyna Stolarczyk może od czasu do czasu zmieniać niniejsze Oświadczenie o prywatności. Wykorzystywanie informacji, które teraz zbieramy, podlega Polityce prywatności obowiązującej w momencie, gdy takie informacje są używane. Jeśli wprowadzimy zmiany w sposobie, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, powiadomimy Cię, publikując ogłoszenie na naszej Stronie lub wysyłając wiadomość e-mail. Użytkownicy są związani wszelkimi zmianami w Oświadczeniu o prywatności, gdy korzystają lub uzyskują dostęp do Aplikacji po uprzednim opublikowaniu takich zmian.

PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności na naszej stronie internetowej, wyślij nam szczegółową wiadomość na adres biuro@ascoinwest.pl Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać twoje obawy.